Khánh Hòa: Dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa với số gia cầm mắc bệnh là 6.772 con gồm 60 gà và 6.712 con vịt. Chi cục Thú y tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với chính quyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; UBND tỉnh đã có Quyết định công bố dịch tại thị xã Ninh Hòa.

Kiên Giang: Dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên đàn gà 1.529 con của 01 hộ chăn nuôi, ấp Sư Nam, Thị trấn Hòn Đất. Tổng số con mắc bệnh là 1.255 con gà. Chi cục Thú y tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu huỷ toàn bộ đàn gia cầm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Điện Biên: Dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 22 hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Thanh Xương, huyện Điện Biên làm 815 con gà và 15 con ngan mắc bệnh. Chi cục Thú y đã tiêu hủy toàn bộ số gia cầm mắc bệnh trên. UBND tỉnh đã có Quyết định Công bố dịch cúm gia cầm trên địa bàn xã Thanh Xương, huyện Điện Biện.

Nguồn: Cục Thú y 28/2/2013