Ngày 9-10, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào ngành chăn nuôi năm 2012.

Hiện nay, tổng số dự án đầu tư cho ngành chăn nuôi từ vốn ngân sách trung ương và địa phương là 125 dự án với tổng vốn đầu tư là 428,2 triệu USD; bình quân là 3,4 triệu USD/dự án, bằng 63,6% mức đầu tư bình quân của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Số dự án đầu tư cho ngành chăn nuôi của doanh nghiệp và tư nhân trong nước là 73 dự án với tổng vốn khoảng 146,6 triệu USD; mức đầu tư bình quân là 2 triệu USD/dự án. Trong 233 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên cả nước thì có 58 nhà máy (chiếm 24,9%) thuộc các doanh nghiệp FDI…

Trước thực trạng đó, các chuyên gia cho rằng, Nhà nước cần sớm có những chính sách hiệu quả và hỗ trợ các doanh nghiệp chăn nuôi trong nước phát triển, cải thiện năng lực cạnh tranh với các công ty nước ngoài. Trong đó, chú trọng công tác quy hoạch ngành, đề cao sự liên kết, khuyến khích sản xuất quy mô lớn và hình thành những chuỗi sản xuất liên hoàn từ thức ăn, con giống, thương phẩm, giết mổ và phân phối.

Nguồn: http://www.nhandan.org.vn