Tỉnh Ðiện Biên vừa có Quyết định công bố dịch cúm gia cầm (H5N1) trên địa bàn xã Noong Luống (huyện Ðiện Biên). Ðây là địa phương thứ hai có thông báo dịch sau khi có quyết định công bố dịch tại địa bàn xã Thanh Yên. Cho đến thời điểm này, tại hai xã xảy ra dịch bệnh đã có hơn 1.000 con gia cầm bị nhiễm bệnh được phát hiện và tiêu hủy. Huyện Ðiện Biên đã triển khai các biện pháp bao vây, khống chế khu vực có dịch, ngăn chặn việc đưa gia cầm ra khỏi vùng dịch để tiêu thụ. Lực lượng thú y tỉnh tiếp tục tăng cường cán bộ xuống cơ sở giám sát dịch bệnh, cung ứng hóa chất sát trùng kịp thời cho công tác chống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh lan ra diện rộng.

Nguồn: Nhandan Thứ năm, ngày 7 tháng 6 năm 2012