(HNM) – Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, trong tuần qua, dịch lợn tai xanh đã xảy ra tại 17 thôn của các xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ và xã Tản Hồng, Phú Cường huyện Ba Vì. Tổng đàn lợn có dịch là 1.707 con; tổng số lợn ốm 1.291 con (145 lợn nái và 809 lợn bột), số lợn chết 371 con.
Chi cục Thú y đã đưa ra các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tai xanh như thành lập tổ công tác phòng, chống dịch bệnh tai xanh và phân công cán bộ hằng ngày xuống cơ sở trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc công tác chống dịch ở cơ sở; cấp 2.000 lít hóa chất cho huyện Phúc Thọ, 3.200 lít cho Ba Vì, 2.600 lít cho huyện Chương Mỹ và 1.200 lít cho huyện Gia Lâm và các loại vắc xin tiêm phòng giúp các địa phương phòng, chống dịch.
Hiện nay, chi cục đã cấp 24.000 lít hóa chất Vinadin để tổng vệ sinh tiêu độc trên toàn TP từ ngày 20 đến 25-5-2012.

Ngọc Quỳnh

Advertisements