TẬP 1- KIẾN THỨC CHUNG VỀ AN TOÀN SINH HỌC

Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hành chăn nuôi gia cầm An toàn sinh học do Dự án Sáng kiến Cúm gia cầm và đại dịch của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối kết hợp cùng các chuyên gia của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia biên soạn phục vụ chương trình tập huấn về An toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm quy mô nhỏ theo hướng thương mại.

Bộ tài liệu gồm có 5 quyển:

 1. Tài liệu tập huấn cho Giảng viên & Tập huấn viên nông dân
 2. Tranh lật Hướng dẫn thực hành về An toàn sinh học trong chăn nuôi gà quy mô nhỏ theo hướng thương mại.
 3. Tranh lật Hướng dẫn thực hành về An toàn sinh học trong chăn nuôi vịt quy mô nhỏ theo hướng thương mại.
 4. Truyện tranh: Bác Mẫu nuôi gà
 5. Truyện tranh: Anh Ba nuôi vịt

Riêng quyển đầu tiên “Tài liệu tập huấn cho Tập huấn viên” được chia thành 03 tập khác nhau. Đây là tập 1 của quyển đầu tiên – “Kiến thức chung về An toàn sinh học”. Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được hầu hết các câu hỏi liên quan đến kỹ thuật an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm cần thiết cũng như có thể xem như một tài liệu tham khảo sử dụng trong các lớp tập huấn sau này.

Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp trong biên soạn, thiết kế, thử nghiệm, bổ sung và hiệu đính của các đồng nghiệp gần xa.

Tải về: An toàn sinh học (Tâp 1).doc

TẬP 2 – PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN VÀ KỸ NĂNG DÙNG TRANH LẬT ĐỂ THẢO LUẬN NHÓM NHỎ

Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hành chăn nuôi gia cầm An toàn sinh học do Dự án Sáng kiến Cúm gia cầm và đại dịch của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối kết hợp cùng các chuyên gia của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia biên soạn phục vụ chương trình tập huấn về An toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm quy mô nhỏ theo hướng thương mại.

Bộ tài liệu gồm có 5 quyển:

 1. Tài liệu tập huấn cho Giảng viên & Tập huấn viên nông dân
 2. Tranh lật Hướng dẫn thực hành về An toàn sinh học trong chăn nuôi gà quy mô nhỏ theo hướng thương mại.
 3. Tranh lật Hướng dẫn thực hành về An toàn sinh học trong chăn nuôi vịt quy mô nhỏ theo hướng thương mại.
 4. Truyện tranh: Bác Mẫu nuôi gà
 5. Truyện tranh: Anh Ba nuôi vịt

Riêng quyển đầu tiên “Tài liệu tập huấn cho Tập huấn viên” được chia thành 03 tập khác nhau. Đây là tập 1 của quyển đầu tiên – “Kiến thức chung về An toàn sinh học”. Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được hầu hết các câu hỏi liên quan đến kỹ thuật an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm cần thiết cũng như có thể xem như một tài liệu tham khảo sử dụng trong các lớp tập huấn sau này.

Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp trong biên soạn, thiết kế, thử nghiệm, bổ sung và hiệu đính của các đồng nghiệp gần xa.

Tải về: Phương pháp tập huấn và kỹ năng dùng tranh lật để thảo luận nhóm nhỏ.doc

TẬP 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN

Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hành chăn nuôi gia cầm An toàn sinh học do Dự án Sáng kiến Cúm gia cầm và đại dịch của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối kết hợp cùng các chuyên gia của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia biên soạn phục vụ chương trình tập huấn về An toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm quy mô nhỏ theo hướng thương mại.

Bộ tài liệu gồm có 5 quyển:

 1. Tài liệu tập huấn cho Giảng viên & Tập huấn viên nông dân
 2. Tranh lật Hướng dẫn thực hành về An toàn sinh học trong chăn nuôi gà quy mô nhỏ theo hướng thương mại.
 3. Tranh lật Hướng dẫn thực hành về An toàn sinh học trong chăn nuôi vịt quy mô nhỏ theo hướng thương mại.
 4. Truyện tranh: Bác Mẫu nuôi gà
 5. Truyện tranh: Anh Ba nuôi vịt

Riêng quyển đầu tiên “Tài liệu tập huấn cho Tập huấn viên” được chia thành 03 tập khác nhau. Đây là tập 1 của quyển đầu tiên – “Kiến thức chung về An toàn sinh học”. Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được hầu hết các câu hỏi liên quan đến kỹ thuật an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm cần thiết cũng như có thể xem như một tài liệu tham khảo sử dụng trong các lớp tập huấn sau này.

Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp trong biên soạn, thiết kế, thử nghiệm, bổ sung và hiệu đính của các đồng nghiệp gần xa.

Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu tập huấn.doc