GiadinhNet – Đại diện của Bộ Y tế (BYT) và Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) Việt Nam đã cam kết hợp tác và phối hợp với nhau trong hoạt động giám sát và nghiên cứu các bệnh lây truyền giữa người và động vật, bao gồm cả sáng kiến Tương tác Người-Động vật (AHI) do Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) hỗ trợ ở thời điểm hiện tại và trong tương lai.

Hội thảo do CDC hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật, do Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương (VSDTTW) chủ tọa và có sự tham gia của đại diện các cơ quan trực thuộc Bộ Y tế và Bộ NN-PTNT từ ba miền trong cả nước. Các đại biểu đã thảo luận về nhu cầu cần có một cơ chế phối hợp giữa hai Bộ nhằm thúc đẩy cơ chế hợp tác đã được thiết lập trước đó giữa Viện VSDTTW và Cục Thú Y thuộc Bộ NN-PTNT.

Nhằm ủng hộ cách tiếp cận “Một sức khỏe” giữa ngành Thú y và ngành Y tế, Viện VSDTTW và Cục Thú Y đã hợp tác với Chương trình Cúm của CDC thông qua các thỏa thuận hợp tác trong giám sát bệnh cúm, trong hoạt động nghiên cứu bệnh cúm và các bệnh lây truyền giữa người và động vật. Chương trình hợp tác này bao gồm các họat động nhằm xác định các yếu tố nguy cơ của việc lây truyền chéo bệnh cúm, bao gồm cả cúm gia cầm và các chủng virut cúm đại dịch 2009.

Theo khuyến nghị của tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, các đại diện của Bộ Y tế và Bộ NN-PTNT đã ký một Bản thỏa thuận về việc thiết lập một cơ chế phối hợp giữa ngành thú y và ngành y tế trong các hoạt động giám sát và nghiên cứu các bệnh lây truyền giữa người và động vật. Tham dự hội thảo và chứng kiến lễ ký kết có BS. BK Kapella và BS. James Kile từ Chương trình Cúm của CDC, cùng với một số đại diện khác của Bộ Y tế và Bộ NN-PTNT

“Bản Thỏa thuận này cho thấy một sự cam kết mạnh mẽ của cả Bộ Y tế và Bộ NN-PTNT trong vấn đề cùng nhau phòng chống bệnh cúm và các bệnh truyền nhiễm tái xuất hiện khác ở Việt Nam. Với sự tiếp tục hỗ trợ từ phía CDC, chúng tôi hy vọng sẽ đóng góp hiểu biết và đưa ra các khuyến nghị cho ngành y tế và thú y ở Việt Nam”, tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển nói.

Thông qua việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan trong bộ và liên bộ, Bản Thỏa thuận này được xây dựng trên nền tảng bản ghi nhớ được ký kết giữa CDC và Bộ NN-PTNT tháng 4/2010. Bản thỏa thuận này nhằm triển khai có hiệu quả những cơ chế hợp tác đã có để đảm bảo sự thành công của các hoạt động nghiên cứu, điều tra và kiểm soát bệnh dịch tại Việt Nam, ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp địa phương. Việc chia sẻ thông tin và tài liệu một cách hiệu quả hơn sẽ hỗ trợ việc ứng phó một các kịp thời và hiệu quả về mặt dịch tễ, lâm sàng và các kết quả xét nghiệm. Những cơ chế hợp tác đó sẽ thúc đẩy các hoạt động của Sáng kiến Người-Động vật do CDC và các nhà tài trợ nước ngoài khác hỗ trợ.

Mỹ vẫn đang là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam trong các hoạt động liên quan đến bệnh cúm, với hơn 70 triệu đô la Mỹ viện trợ từ năm 2005. Việc bổ nhiệm một nhà dịch tễ học y học (BS. BK Kapella) và một nhà dịch tễ học thú y (BS. James Kile) thể hiện sự ủng hộ của CDC đối với cách tiếp cận “Một sức khỏe” của CDC trong lĩnh vực này.

Nguồn:giadinh.net.vn

Advertisements