Tiêm phòng dịch cho lợn ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Tùng/TTXVN)

Ngày 15/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1791/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ vắcxin tai xanh, vắcxin dịch tả lợn nhằm đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, bảo đảm đủ nguồn cung ứng thực phẩm và bình ổn giá thị trường.
Theo đó, các chủ chăn nuôi lợn từ 50 con trở xuống được ngân sách nhà nước hỗ trợ vắcxin tai xanh và vắcxin dịch tả lợn để tiêm phòng; hỗ trợ kinh phí tổ chức tiêm phòng, mua dụng cụ, bảo hộ lao động cho người đi tiêm và các chi phí khác phục vụ cho công tác tiêm phòng; thời gian thực hiện từ 1/1/2011 đến 31/8/2012.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mua dự trữ 500.000 liều vắcxin tai xanh để tiêm phòng bao vây khẩn cấp khi có dịch xảy ra; quản lý nguồn vắcxin dự trữ, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng, bảo quản vắcxin, cho phép đơn vị trúng thầu luân chuyển để đảm bảo hạn sử dụng của vắcxin tai xanh; quyết định cấp vắcxin, hướng dẫn các địa phương tiêm phòng khi xảy ra dịch bệnh khẩn cấp.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào đối tượng được hỗ trợ, sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương mua vắcxin dịch tả lợn, tiếp nhận vắcxin tai xanh và tổ chức tiêm phòng cho đàn lợn trên địa bàn.
Quyết định cũng nêu rõ cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương; trách nhiệm của các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trong việc tổ chức thực hiện./.

Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Advertisements