Từ tháng 4/2010, trận dịch do virus gây giảm đẻ trên vịt đã nổ ra và lây lan sang khắp các vùng chăn nuôi trọng điểm của Trung Quốc. Virus mới này được đặt tên là BYD virus, thuộc nhóm flavivirus, được phân lập tại nhiều vùng chăn nuôi khác nhau trên các đàn vịt khỏe giảm trứng. Virus có kích thước 55 nm, ss+RNA, có bộ gen gần giống với Tembusu virus (do muỗi truyền).

clip_image002image

Một số đặc điểm về dịch tễ và lâm sàng

Dịch xảy ra chủ yếu tại các tỉnh thuộc vùng đông nam Trung Quốc. Bệnh lây lan nhanh tại những vùng chăn nuôi vịt gồm các tỉnh ven biển và phụ cận như: An Huy, TP. Bắc Kinh, Hà Bắc, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Giang Tô, Giang Tây, Quảng Đông, Chiết Giang.

Số liệu ghi nhận tại 3 tỉnh

Tên tỉnh Số vịt bệnh (con)
Phúc Kiến 810.000
Quảng Đông 1.500.000
Giang Tô 2.100.000

Triệu chứng:

Đàn bệnh có biểu hiện giảm ăn đột ngột và kèm theo là giảm đẻ. Trong vòng 5 ngày, đàn vịt bệnh đẻ giảm còn <=10%. Ngoài ra, vịt bị tiêu chảy phân hơi xanh, dáng đi không vững, đi đứng khó hoặc không đi được. Tỉ lệ chết khoảng 5 -15%.

clip_image006

Diễn biến của bệnh theo thời gian: A – Giảm ăn, B- giảm đẻ

Bệnh tích:

Viêm, xuất huyết buồng trứng, viêm xoang bụng, lách.

clip_image007

Hình A có bệnh tích, B bình thường

clip_image009

Tham khảo

Su, J., Li, S., Hu, Xudong, Yu, X., Wang, Y., Liu, P., Lu, X., et al. (2011). Duck egg-drop syndrome caused by BYD virus, a new Tembusu-related flavivirus. PloS one, 6(3), e18106. doi:10.1371/journal.pone.0018106

Yan, P., Zhao, Y., Zhang, X., Xu, D., Dai, X., Teng, Q., Yan, L., et al. (2011). An infectious disease of ducks caused by a newly emerged Tembusu virus strain in mainland China. Virology, 417(1), 1-8. Elsevier Inc. doi:10.1016/j.virol.2011.06.003

Advertisements