Quảng Trị: Từ ngày 20/8 đến ngày 26/8/2011, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra 02 ổ dịch cúm gia cầm tại các xã Hải Tân và Hải Ba thuộc huyện Hải Lăng. Tổng số gia cầm mắc bệnh và tiêu hủy là 5.202 con (5.003 con vịt và 199 con gà) trong tổng đàn 5.550 con (5.300 con vịt và 250 con gà).

Quảng Ngãi: Từ ngày 18/8/2011 đến ngày 30/8/2011, dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên đàn gia cầm của 03 hộ chăn nuôi ở thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Tổng số gia cầm mắc bệnh là 2.800 con (gồm 400 con gà và 2.400 con vịt); trong đó chết 690 con (gồm 170 con gà và 520 con vịt).

Thái Bình: Dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên 02 đàn gia cầm thuộc xã Đông Hoàng của huyện Đông Hưng. Tổng đàn gia cầm của 2 hộ chăn nuôi là 208 con, gồm 95 con gà, 31 con vịt và 82 con ngan; số gia cầm chết là 50 con, cụ thể như sau:

– Ngày 26/8/2011, đàn ngan 30 ngày tuổi của một hộ chăn nuôi có biểu hiện bỏ ăn, phân xanh phân trắng, triệu chứng thần kinh. Ngày 29/8/2011, một số ngan bị chết và bệnh đã lây sang đàn gà đẻ. Ngày 30/8/2011, Chi cục Thú y tỉnh xuống kiểm tra, tổng số gia cầm là 100 con, gồm 85 con còn sống (27 gà thịt, 58 ngan) và 15 con ngan đã chết.

– Ngày 26/8/2011, đàn gia cầm của hộ chăn nuôi liền kề cũng có hiện tượng mắc bimageệnh, chết với các biểu hiện xuất huyết da chân vùng không có lông, phân xanh phân trắng, triệu chứng thần kinh, mào, tích tím tái, thở khó, phân xanh dính bết vào lông. Ngày 29/8/2011, gia đình đã thông báo dịch cho Ban chăn nuôi thú y xã. Ngày 30/8/2011, Chi cục Thú y tỉnh xuống kiểm tra, tổng số gia cầm là 108 con, gồm 73 con còn sống (9 ngan đẻ, 3 vịt đẻ, 22 vịt thịt, 21 gà đẻ, 18 gà thịt), 35 con đã chết (29 gà đẻ và gà thịt, 6 vịt đẻ).

Hiện nay, cả nước còn 04 tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Thái Bình có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

Nguồn: Cục Thú y

Advertisements