Từ ngày 19/5/2011 đến ngày 23/5/2011, dịch tai xanh đã xảy ra trên đàn lợn của 01 hộ chăn nuôi tại xã Cây Trường, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tổng đàn chăn nuôi của hộ là 327 con, trong đó đã ốm chết 55 con.

Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành tiêu hủy số lợn ốm chết theo quy định, cách ly đàn lợn khỏe với đàn lợn có biểu hiện bất thường và thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch khác theo quy định.

Hiện nay, cả nước có 05 tỉnh là Nghệ An, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương và Bình Dương có ổ dịch tai xanh trên lợn chưa qua 21 ngày.

Nguồn: Cục Thú y, ngày 4/6/2011

Advertisements