Quảng Trị: Trong các ngày 25/3 và 29/3/2011, dịch tai xanh đã xảy ra trên đàn lợn của 14 hộ gia đình ở các xã: Hải Sơn và Hải Thành thuộc huyện Hải Lăng. Số gia súc mắc bệnh tính đến ngày 12/4/2011 là 103 con (gồm 06 lợn nái, 09 lợn con và 88 lợn thịt). Số lợn bị tiêu hủy là 28 con (gồm 02 nái, 09 lợn con và 17 lợn thịt). Hiện tại, Chi cục Thú y cùng với chính quyền địa phương đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Nghệ An: Từ ngày 07/4 đến 10/4/2011, dịch tai xanh đã xảy ra tại các xã: Nam Thành, Xuân Thành và Trung Thành thuộc huyện Yên Thành. Như vậy, từ ngày 31/3 đến nay, dịch tai xanh đã xảy ra tại 268 hộ gia đình thuộc 04 xã: Long Thành, Nam Thành, Trung Thành và Xuân Thành thuộc huyện Yên Thành. Tổng số lợn mắc bệnh và buộc tiêu hủy là 1.157 con (gồm 108 nái, 563 lợn con và 486 lợn thịt).

Nguồn: Cục thú y (13/4/2011)

Advertisements