(ĐCSVN)Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát vừa phê duyệt Dự án sử dụng vắc-xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn IV (2011-2012) với kinh phí hơn 310 tỷ đồng.

Theo Quyết định này, ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin cho các đối tượng gà, vịt, ngan của các hộ chăn nuôi qui mô dưới 2000 con, đàn gia cầm của các đơn vị quân đội (trừ các doanh nghiệp quân đội).

Các chủ chăn nuôi gia cầm (bao gồm chủ cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp quân đội, trang trại, hộ gia đình có đàn gia cầm trên 2.000 con) có trách nhiệm tiêm phòng toàn bộ đàn gia cầm của đơn vị mình và phải thanh toán toàn bộ chi phí tiêm phòng cho đàn gia cầm có quy mô trên 2.000 con.

Đối với đàn gia cầm của các hộ gia đình, cá nhân không nằm trong vùng phải tiêm phòng bắt buộc thì chủ chăn nuôi phải tự đảm bảo kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm phòng nếu có nhu cầu.

Theo Quyết định, những đàn gia cầm thuộc đối tượng tiêm phòng nếu không chấp hành tiêm phòng mà để xảy ra dịch thì buộc phải tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm và chủ chăn nuôi sẽ không được hỗ trợ, bồi thường thiệt hại.

Theo Bộ NN&PTNT, bệnh cúm gia cầm lần đầu tiên xuất hiện và bùng phát thành dịch ở nước ta vào cuối năm 2003. Chỉ tính riêng đợt dịch đầu tiên này, ngành chăn nuôi gia cầm nước ta đã bị tổn thất nặng nề: tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là hơn 43,9 triệu con chiến 16,79% tổng đàn. Ngoài ra, Nhà nước còn chi hàng trăm tỷ đồng cho công tác chỉ đạo chống dịch.

Từ năm 2005 đến nay, Việt Nam đã triển khai Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh lý bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao qua 3 giai đoạn: giai đoạn I (2005-2006) với tổng kinh phí hơn 246 tỷ đồng; giai đoạn II (2007-2008) với tổng kinh phí hơn 185 tỷ đồng; giai đoạn III (2009-2010) có tổng kinh phí hơn 120 tỷ đồng. Bộ NN&PTNT đánh giá, những Dự án này đã góp phần khống chế dịch cúm gia cầm, không để phát thành dịch lớn trên đàn gia cầm (hàng năm có khoảng 100 ngàn gia cầm mắc bệnh).

Bộ NN&PTNT cho rằng việc thực hiện Dự án sử dụng văc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn IV (2011-2012) là cần thiết và sẽ tạo bước đệm cho chuyển đổi sang cơ chế xã hội hóa tiêm phòng sau năm 2012.

Kim Thanh

Advertisements