Vào năm 1761, trường đào tạo Thú y đầu tiên của thế giới được thành lập tại Lyon, Pháp, ngay sau đó là trường Thú y Alfort, gần Paris, năm 1764, cả hai trường này đều được thành lập theo sáng kiến của bác sĩ thú y người Pháp Claude BOURGELAT. Điều này có nghĩa rằng năm 2011 sẽ là năm Thế giới đánh dấu sự phát triển của ngành giáo dục Thú y sau 250 năm.
Bằng cách đặt nền móng cho hệ thống đào tạo Thú y đầu tiên trên thế giới, ông BOURGELAT đã tạo tiền đề cho sự phát triển của Chuyên ngành thú y. Như vậy, năm 2011 cũng sẽ là năm Thế giới đánh dấu, kỷ niệm 250 sự phát triển của ngành Thú y.
Bourgelat không dừng lại ở đó. Theo ghi nhận từ kết quả hợp tác của ông với các bác sĩ phẫu thuật ở thành phố Lyon thì ông cũng là nhà khoa học đầu tiên dám cho rằng khi nghiên cứu sinh học và bệnh lý động vật sẽ giúp cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về sinh học và bệnh lý của con người. Năm2011 cũng sẽ là năm đánh dấu, kỷ niệm 250 năm khái niệm của So sánh Bệnh lý học, mà không có khái niệm này Y học hiện đại sẽ không bao giờđược biết đến.
Vì vậy, năm 2011 không chỉ đơn thuần là kỷ niệm 250 năm thành lập trường đào tạo Thú y đầu tiên trên Thế giới tại Pháp. Mà toàn bộ Thế giới cùnghưởng ứng kỷ niệm sự ra đời của Chuyên ngành Thú y qua 250 năm tồn tại, phát triển và cống hiến cho việc để cải thiện sức khỏe của cả con người và động vật.

Nguồn: Cục Thú y

Advertisements