Mời các anh, chị  tải về xem

Bài viết của thầy Dương Thanh Liêm, PGS.TS. Ngành Chăn nuôi, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, TP. HCM

Đăng trong quyển

Tuyển tập

Vài suy nghĩ về:

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ 21

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2010

Advertisements