Theo VOV, Đến nay, các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ đã tiêm phòng trên 23 triệu liều vaccine phòng cúm gia cầm, đạt trên 80% tổng đàn.
Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm có thể bùng phát trở lại trong thời gian tới, các tỉnh Đông Nam Bộ đang chủ động tăng cường nhiều biện pháp giám sát thường xuyên đàn gia cầm.

Đến nay, các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ đã tiêm phòng trên 23 triệu liều vaccine phòng cúm gia cầm, đạt trên 80% tổng đàn. Kết quả giám sát hiệu giá bảo hộ của các loại vaccine này mới đây do Cơ quan Thú y Vùng 6 tiến hành cho thấy, trên 70% số gia cầm được phòng bệnh cúm.

Thời gian qua, các tỉnh, thành phố trong khu vực này đã có nhiều biện pháp quản lý tốt an toàn sinh học các trang trại chăn nuôi tập trung và quản lý tốt con giống gia cầm trước khi đưa ra thị trường. Đàn vịt của các tỉnh trong vùng cũng đều được tiêm phòng và đăng ký quản lý chặt chẽ khi di dời…

Advertisements