Ngày 10/11/2010, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách sau công bố hết dịch bệnh tai xanh trên heo.
Theo đó,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch tái đàn chung cho toàn tỉnh.
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn heo.
Cung ứng đầy đủ số lượng và chủng loại thuốc sát trùng về các huyện, thị, thành để kịp thời phục vụ công tác khôi phục sản xuất.
Hướng dẫn, tuyên truyền về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh.
Phối hợp với các cơ quan báo, đài tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức của nhân dân về phòng dịch bệnh; đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp cần thiết khi tái đàn sau dịch bệnh như: tiêu độc sát trùng, vệ sinh chuồng trại, cung cấp nguồn con giống sạch bệnh đưa vào sản xuất.
Chỉ đạo cho Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, mua bán động vật, sản phẩm động vật.

Sở Tài chính: Cấp kinh phí và hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành thực hiện việc sử dụng và hoàn chỉnh các thủ tục quyết toán kinh phí phòng chống dịch bệnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, giám sát đối với các hố tiêu hủy heo bệnh nhằm hạn chế thấp nhất mùi hôi, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi biện pháp tiêu độc khử trùng môi trường đạt hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và báo Ấp Bắc: Tăng thời lượng phát sóng cũng như các tin, bài viết về biện pháp phục hồi đàn heo, nhất là các mô hình phát triển chăn nuôi hiệu quả và bền vững. Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác khôi phục đàn heo sau dịch để người dân an tâm sản xuất.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh: Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Nhà nước đến từng hội viên, đoàn viên biện pháp phục hồi đàn heo sau dịch. Phổ biến và nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, đạt hiệu quả, an toàn.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành:
Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất- kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Tập trung công tác tiêu độc sát trùng chuồng trại, xử lý ô nhiễm môi trường tại các hố tiêu hủy gia súc.
Khẩn trương chi hỗ trợ tiêu hủy heo do dịch bệnh tai xanh cho người chăn nuôi theo đúng trình tự, thủ tục qui định.
Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường; trong đó tập trung công tác kiểm soát tại các lò mổ và các chợ.
Theo dõi chặt chẽ việc xuất nhập heo trên địa bàn để tránh tình trạng tái bùng phát dịch bệnh trở lại.
Duy Huy
Nguồn:Website tỉnh TG

Advertisements