(Mard-05/11/2010): Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất cấp (không thu tiền) 60.000 lít hóa chất han-iodine; 80.000 lít hóa chất benkocid; 15 tấn hóa chất chlorine; 150.000 liều vắc xin LMLM 3 týp; 100.000 liều vắc xin THT trâu bò; 100.000 liều vắc xin dịch tả lợn thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Số hóa chất và vắc xin này sẽ giúp hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng phải theo đúng quy định hiện hành.
Nguyễn Long
Advertisements