Ngày 4/8/2010, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn. Theo đó, mỗi xã, phường, thị trấn đều có nhân viên thú y cấp xã, với số lượng từ 1 đến 3 người.
Tiêu chuẩn nhân viên thú y cấp xã: có trình độ từ trung cấp chăn nuôi, thú y trở lên (nếu ở địa phương chưa có người có trình độ trung cấp thì ký hợp đồng tạm thời với người có trình độ sơ cấp chăn nuôi, thú y, thủy sản trở lên hoặc qua lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác chăn nuôi, thú y, thủy sản do các trường chuyên ngành chăn nuôi, thú y, thủy sản hoặc Chi cục thú y tổ chức); có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm và nhiệt tình trong hoạt động chuyên môn.
Nhân viên thú y cấp xã có nhiệm vụ: tham mưu cho UBND cấp xã quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y, thủy sản; tổ chức và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các hoạt động chuyên môn trong công tác chăn nuôi, thú y, thủy sản trên địa bàn; tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường…; kiểm tra theo dõi dịch bệnh trên đàn vật nuôi, khi có dấu hiệu nghi ngờ dịch bệnh phải kịp thời báo cáo UBND cấp xã và Trạm thú y; tham gia thực hiện công tác khống chế, khoanh vùng dập dịch; thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y trên địa bàn phụ trách; tham gia quản lý chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền phổ biến các văn bản QPPL và giới thiệu các kỹ năng, nghiệp vụ về chăn nuôi, thú y, thủy sản; vận động nhân dân và các tổ chức đoàn thể thực hiện; bảo quản, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các tài sản, vật tư, phương tiện kỹ thuật được cấp phát…
Nhân viên thú y cấp xã có quyền: được tham gia các cuộc họp giao ban, tập huấn nâng cao nghiệp vụ do Trạm thú y tổ chức; được cung cấp các tài liệu và vật tư phương tiện để thực hiện nhiệm vụ; được trả thù lao theo chế độ khi tham gia phòng chống dịch hoặc trực tiếp thực hiện kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, tiêm phòng; ủy quyền thu các khoản phí, lệ phí trong công tác thú y tại địa phương; được trả thù lao từ các hoạt động dịch vụ theo yêu cầu trong công tác chăn nuôi, thú y, thủy sản theo thỏa thuận của người yêu cầu.
Nguyễn Hương
Nguồn

Advertisements