Thông tư 60/2010/TT-BNNPTNT 25/10/2010 Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn
61/2010/TT-BNNPTNT 25/10/2010 Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm
Tải về

Advertisements