Có nên dùng vacxin heo tai xanh?

Dịch lợn tai xanh lây lan nhanh ở các tỉnh phía nam

Các địa phương Nam bộ trước dịch lợn tai xanh

Advertisements